ászf - Tennofoto.hu

ÁSZF

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák Tenno Fotó Kft. (székhelye: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 46., adószám:11553698-2-09), mint szolgáltató (Szolgáltató) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 


Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Tenno Foto Kft.

A szolgáltató székhelye: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 46.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: tennofoto@tennofoto.hu   

Cégjegyzékszáma: 09-09-005104

Adószáma: 11553698-2-09

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Hajdú-Bihar Megyei BÍróság

Telefonszámai: +36 52-555-500

Bejegyzés éve: 1997

Ügyvezető: Bánházy Ervin

Adatvédelmi nyilvántartási számai: 

hírlevél küldése céljából kezelt  adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-75784/2014
a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-75534/2014.

A szerződés nyelve: magyarAlapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) ,az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.


Adatkezelési szabályok

Az adatvédelmi tájékoztató az Adatvédelem menüpont alatt elolvasható.

 

A vásárlás menetéről

A tennofoto.hu webáruházban regisztrált és nem regisztrált felhasználók vehetik igénybe az online fotókidolgozást, és az online vásárlást. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.

A regisztráció online, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen üzleti szabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. Az ügyfélszolgálat a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja. A Tenno Fotó Kft. jogosult azonban visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A Tenno Fotó Kft. jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a felhasználó, vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

A regisztrált felhasználó regisztrációját bármikor írásban, az ügyfélszolgálatnak küldött email útján megszüntetheti.
A regisztrált felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy kifejezett tiltakozása hiányában a vevőszolgálat részére a hírleveleket, illetve az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A regisztrált felhasználó a vevőszolgálatnak küldött emailben jelezheti, ha nem kívánja ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni és a hírlevelekről le is iratkozhat.

A regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Tenno Fotó Kft. termékeivel, szolgáltatásaival, akcióival kapcsolatban megkeresse a megadott elérhetőségein. Az adatkezelés a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

 

A termékekről

A tennofoto.hu új és használt termékeket értékesít. Webáruházunkban az új és használt termékek is megvásárolhatóak.

A kínált termékekről megjelenő képek a tényleges terméket ábrázolják, amennyiben ettől eltérés van, a képen az illusztráció jelenik meg.

Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék beszállítója, illetve a Tenno Fotó Kft. a felelős, de az ez irányú felhasználói, vevői jelzéseket a Tenno Fotó Kft. továbbítja a gyártó felé, illetve javítja. Amennyiben a képek nem a ténylegesen kínált termékről készültek, abban az esetben a gyártó/forgalmazó által biztosított hivatalos illusztráció jelenik meg, amelyek ezért a valóságtól nem lényeges tulajdonságukban némileg eltérhetnek. A Tenno Fotó Kft. az elvárható gondossággal kezeli a gyártó/forgalmazó által megadott termékinformációkat, melyek a weboldalon jóhiszeműen lettek feltüntetve és kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. A termékeket a gyártók folyamaosan fejlesztik és módosításokat hajtanak végre így az ebből fakadó változtatások jogát a Tenno Foto fenntartja magának, azzal hogy az esetleges változások a korábban létrejött szerződéseket nem érintik. 

Regisztráció

A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A regisztráció akkor válik érvényessé, ha a visszaigazoló e-mailben küldött linkre kattintás megtörténik  Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiókom menüre kattintva elérhető. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

 

Megrendelés 

A vásárlandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldalán tájékoztató jelleggel vannak feltüntetve azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. 

Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon vevőlszolgálatunkhoz.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. 

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba és a korábban létrejött szerződéseket nem érinti. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Tenno Fotó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem a megrendelés visszaigazolása előtt felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.  Az esetleges árváltozás a korábban megkötött fogyasztói szerződéseket nem érinti.

A vevő a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A termék alatti kosár gombra kattintva lehet feladni a megrendelést, a kosár menüpontra klikkelve megtekinthetők a kiválasztott termékek, és itt van lehetőség módosítani vagy törölni a kosár tartalmát.

Ezt követően a megrendelés elküldése a Fizetés gombra kattintva lehet eljutni a Megrendelés oldalra, ahol megadható illetve módosítható a számlázási, szállítási cím, telefonszám, fizetési és szállítási módok és lehetőség van egyéb közlemény megadására. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, ekkor a szállítási cím minden esetben szerepelni fog a számlán megjegyzésként. Az adatok megadását követően már csak a megrendelés elküldését kell jóváhagyni.

A megrendelés elküldése után a vevő egy automatikus üzenetet kap, amely azt nyugtázza, hogy a megrendelés eljutott ügyfélszolgálatunkhoz. Amennyiben szükséges, munkatársunk rövid időn belül e-mail-ben vagy telefonon megkeresi a vevőt.

A megrendelést a Tenno Fotó Kft. ügyfélszolgálata e-mailben visszaigazolja, mely tartalmazza a rendelés tételeit, a megrendelő nevét és elérhetőségét, a számlázási és szállítási címet, valamint a választott szállítási módot.
A visszaigazolásra, a megrendelés beérkezésétől számított következő 48 órán belül sor kerül.

Ha a webáruházban eladásra kínált termék raktárkészlet hiányában nem áll rendelkezésre a Szolgáltató erről a fogyasztót - a megrendelés véglegesített visszaigazolását megelőzően - haladéktalanul köteles tájlékoztatni és Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni, ideértve az esetlegesen a szállítással kapcsolatban felmerült költségeket is. 


Online képkidolgozás

Az online kidolgozás megrendeléseit és a webáruházban leadott megrendeléseket külön kezeljük. Amennyiben egy időben történik megrendelés a webáruházból és a laborból, van lehetőség egy szállítási opcióban kiszállítani, ha a megrendelő ezt a megrendelések megjegyzéseiben jelzi.

A feltöltött képek minőségéért felelősséget nem vállalunk.

A feltöltött képeket 2 hétig tároljuk szervereinken, és azokat harmadik félnek nem adjuk ki.

 

A vásárlástól való elállás joga 

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő az áru adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen ön, vagy az ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Tenno Foto Kft. 4031 Debrecen, Kishegyesi út 46. tenno.foto@gmail.com. Ebből a célból felhasználhatja a 2. mellékeltben mellékelt elállási-/felmondásinyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg hiánytalan eredeti csomagolásban, az összes gyári tartozékával együtt vissza nem kaptuk az árut, vagy Ön kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta
a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

 

Szállítás

A szállítás költsége külön tételként jelenik meg a számlán.

A vevői igények egyeztetése a megrendelés visszaigazolásakor történik.

Módosításra legkésőbb a szállítást megelőzően 24 órával van lehetőség.

A vevő biztosítja a kiszállított termék átvételét az előzetesen egyezetett időpontban, és a kiszállított termék átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolja. A vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. Esetleges kifogását a vevőnek haladéktalanul jeleznie kell a szállítónál és a vevőszolgálat felé.

Amennyiben a vevő az előzetesen egyeztetett időpontban a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen, illetve az ismételt kiszállítás költsége is őt terheli. A fenti szállítási feltételek és díjak kizárólag a webáruházban történő vásárlás esetén érvényesek.

Szállítási módok

Személyes átvétel szaküzletünkben: Debrecen, Kishegyesi út 46.
​Átvétel Pick Pack Ponton
Házhozszállítás MPL futárral
(az MPL Futárszolgálat Magyarország egész területén munkaidőben 8 és 17 óra között szállítja a csomagokat.)
Tenno futár Debrecen belterületén történő kiszállítás esetén
Foxpost csomagküldés

Ingyenes kiszállítás feltételei

Szállítási költség nem kerül felszámolásra a következő esetekben:

Ha a webshopban leadott rendelések összege eléri az 50 000 Ft-t
Ha az online képkidolgozások összege eléri a 20 000 Ft-ot!

 

Számlázás, fizetési módok

A számlát minden esetben a Tenno Fotó Kft. vagy valamelyik szerződött alvállalkozója állítja ki, amely tartalmazza az esetleges szállítási költséget is.

 

Garancia, jótállás

Kötelező jótállás

 Az Tenno Foto Kft-t termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a fogyasztó részére történő átadásával kezdődik. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy az adott termékre irányadó kötelező jótállási idő 2021. január 1. napjától kezdődően a termék bruttó fogyasztói árától függően sávosan változik, azaz a jótállási idő az alábbiak szerint alakul a jogszabály által előírt ársávok mentén:

A 250.000 forint eladási ár felett 3 év kötelező jótállást határoz meg a szabályozás (250.001 Ft-tól felfelé).
A 100.000 forintot meghaladó, de maximum 250.000 forint eladási ár esetén 2 év a kötelező jótállás időtartama (100.001 Ft - 250.000 Ft-ig).
A 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év a kötelező jótállás időtartama (10.000 Ft - 100.000 Ft-ig).
A 10.000 forintot el nem érő bruttó fogyasztási árú fogyasztási cikkre nem vonatkozik jótállási kötelezettség.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

szakszerűtlen üzembe helyezés
rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó:

elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Tenno Foto Kft. -nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

Ha az Tenno Foto Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól  számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Tenno Foto Kft. köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Tenno Foto kft.-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze, azonban előfordulhat, hogy minden törekvése ellenére a 15 napos határidőt nem tudja tartani.

A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Tenno Foto Kft.-t terhelik.

A Tenno Foto Kft. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 A fogyasztót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.


Garancia
Termékeinkre garanciát vállalunk. A Tenno Fotó a hazai törvényeknek megfelelően, és a gyártó, forgalmazó által biztosított garanciális feltételek szerint jár el. 

Használat közbeni, garacia idő alatti meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve ügyfélszolgálatunkon is tájékoztatást nyújtunk. 

 

Hibás áru kiszállítása esetén, amennyiben nem a szállítás során következett be a termék sérülése, a vevő e-mailben vagy telefonon jelezheti a problémát és a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül érvényesíthető azzal, hogy a teljesítéstől számított egy éven belül a fogyasztói kellékszavatossági igény érvényesítésének a fogyasztó számára a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele.  Amint ez megérkezik, a terméket kicseréljük vagy átvesszük javításra. A javított termék vagy cseretermék újbóli szállítási díját ilyen esetben magunkra vállaljuk, a hibás árut azonban a vevőnek kell hozzánk visszajuttatnia.Panaszkezelés, Jogérvényesítési lehetőségek

Ügyfélszolgálat

+36 52 555 500,  

tennofoto@tennofoto.hu 

Tenno Foto Szaküzlet:

Debrecen, Kishegyesi út 46.

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9.00-17.00

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzéseket a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és azokra 30 napon belül írásban válaszol.
Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz is fordulhatnak. A kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://kormanyhivatalok.hu/ honlapon.
Amennyiben Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt, békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a Békéltető Testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület.

Elérhetőségei:​

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 52-500-710, 52-500-745

Fax: 52-500-720

A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek. A Szolgáltatót a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Bírósági eljárás. Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.
Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárlók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a feltüntetett honlapon keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztónak minősülő Vásárló beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 

Kapcsolatok

Az oldalakon számos más szolgáltatóval való kapcsolatra van lehetőség a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor átkerülnek más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére nincs befolyása a Tenno Fotó Kft.-nek. A Tenno Fotó Kft.-t továbbá semmiféle felelősség nem terheli a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.

Felelősségkorlátozás
A tennofoto.hu-n keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Tenno Fotó Kft. nem felel az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve:

  • az internetes hálózatban fellépő működési hibáért, illetve a weboldal ezen hibán alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért, elérhetetlenné válásáért és ezekből a hibákból adódó következményekért
  • az adatok a felhasználó érdekkörében felmerülő elvesztéséért, késlekedéséért megváltoztaátásért, meg nem érkezéséért,
  • a felhasználó érdekkörében felmerülő információtovábbítási késedelemből adódó a Tenno Foto Kft. érdekkörén kívül szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, a felhasználó érdekkörében felmerülő rendszerhibából adódó károkért.

 

Szerzői jogok

A Tenno Fotó Kft. weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Tenno Fotó Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.
A tennofoto.hu domain név kizárólagos tulajdonosa a Tenno Fotó Kft. és a domain név szerzői jogi védelmet élvez.
 

Érvényesség

A jelen üzletszabályzatban foglaltak - így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is - továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.

A Tenno Fotó Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. A módosított ÁSZF csak a módosítást követően megkötött szerződésekre alkalmazandó, a már megkötött szerződésekre a módosított ÁSZF hatálya nem terjed ki.

 

Debrecen, 2024. március 19.

1. melléklet 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Tenno Foto Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Tenno Foto Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.


A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Egyes termékre vonatkozóan hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabály alapján a Tenno Foto Kft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.


Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

 

2. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Tenno Foto Kft. 4031 Debrecen, Kishegyesi út 46.

e-mail: tenno.foto@gmail.com

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Rendelés egyedi azonosító száma:
A vásárló(k) neve:
A vásárló(k) címe:

Alulírott fogyasztónak minősülő Vásárló tudomásul veszem és elfogadom, hogy az elállási nyilatkozat kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül a Tenno Foto Kft. visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve:

a termék Tenno Foto Kft. részére történő visszaküldéséért fizetett költséget,
azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló az Tenno Foto Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, valamint
a Vásárló nem magyarországi banknál vezetett bankszámlájára történő vételár visszautalással felmerülő tranzakciós stb. költséget vagy banki készpénzbefizetés költségét.

A vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt,………………………………..

  

 

Összehasonlítás:
0 db termék
Összes törlése
ÖSSZEHASONLÍTÁS